Příspěvky pro členy odborové organizace

Rodinná rekreace a dětská rekreace - člen odborové organizace 1 500,- Kč - 1 x ročně. Dítě člena odborové organizace 1 000,- Kč - 1 x ročně (na každé dítě - do ukončení středoškolského studia a věku 21 let)

Životní výročí 50 let - 3 000,- Kč

Odchod do důchodu - 2 000,- Kč

Kultura - akce organizované ZO (minimálně pro 9 osob), úhrada autobusové přepravy + 50% vstupenky pro člena ZO a jednoho rodinného příslušníka maximálně do výše 500,- Kč.

Organizované turistické přechody - max. 1.200,- Kč,  2x ročně.

Sportovní aktivity. Lze využít na masáže, wellness aktivity, saunu a bazén (na základě originálu dokladu o zaplacení) - max. 2.000,- Kč, 1x ročně.

Vánoční příspěvek na sport (pro odboráře) - max. 1.000,-Kč.

Půjčky - půjčku poskytne ZO členům odborové organizace pouze ve výjimečných případech (živelná pohroma) na základě projednání ve VZO.

Příspěvek bude poskytnut na základě originálního dokladu o zaplacení ( jméno zaměstnance, jméno dítěte, místo rekreace, termín a písemné žádosti ).

V Olomouci dne 19. 1. 2024

.