A k t i v i t y

Přechod Javorníků  24. - 26. června 2022

Nízké a Vysoké Tatry - 29.8.-1.9.2022