K o n t a k t y

ZO OS Stavba ČR, Pavelkova 6, Olomouc 779 00

Předseda - Michal Hrabina

+420 737 257 203

Hospodářka - Lenka Rozsívalová

lenka.rozsivalova@skanska.cz

+420 603 718 443

Předseda KOO - Milan Fišer

milan.fiser@skanska.cz

+420 737 256 894

V případě dotazu můžete využít kontaktního formuláře