A k t u a l i t y

Vánoční dar pro členy ZO Skanska DS


Prodloužení mandátů VZO


PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2020-2024 - Dodatek č.2

Dopis vedení společnosti Skanska a.s. k dodatku č. 2

Odpověď vedení společnosti Skanska a.s..

Dopis předsedovi KOO